O NÁS

Spolek TJ Okrouhlo jehož založení se datuje na rok 1929 byl založen nejprve jako SOKOL Okrouhlo, který patřil do Obce Sokolské. Po dobu vývoje společnosti přes několik historických milníků počínaje 2. Světovou válkou přes dobu normalizace až do dnešních dnů se proměnil až do současné formy a to spolku TJ Okrouhlo.

V současnosti je TJ Okrouhlo spolkem sdružujícím několik sportovních oddílů a zejména oddíl kopané.

TJ Okrouhlo ve spolupráci s dobrovolnými HASIČI také pořádají společenské akce, dětská představení, dětské dny a jiné zajímavé akce pro děti a dospělé.

Fotbalový oddíl vděčí za své zachování v malé příměstské obci dobrovolníkům z řad místních obyvatel a především místních nadšenců.

Všem těmto nadšencům a dobrovolníkům s obrovským odhodláním patří obrovský dík a jsme rádi, že i díky nim je fotbalový oddíl funkční partou s nasazením a chutí pro nejoblíbenější kolektivní hru na světě.

Velké díky také samozřejmě patří Obci Okrouhlo, jejím zastupitelům a starostům, kterým sportovní dění v obci není lhostejné a velkou měrou podporují TJ Okrouhlo v jejich aktivitách.