AKCE

Výroční členská Schůze TJ Okrouhlo z.s.

v klubovně DNE 23.3.2019 v 17 hod.

Program: 

1.zahájení

2. zpráva o činnosti za uplynulý rok 2018

3.zpráva jednotlivých oddílů

4.zpráva o hospodaření

5.zpráva revizní komise

6. diskuze usnesení

7.občerstvení , závěr

Za výbor TJ Okrouhlo z.s Vás zve Petr Boháček 

Snoubení-piva-a-jídla